Nová kategorizácia dietetických potravín platná od 1. 7. 2013

Na tejto strane zverejnime materiály ku kategorizácii dietetických potravín. K jednotlivým článkom sa dostanete po kliknutí na príslušnú položku v ľavom menu pod nadpisom Kategorizácia.

Všetky otázky, postrehy a nové skutočnosti prosím zasielajte e-mailom na adresu autorky

  • doplnené 10.10.2013 - Priebežné hodnotenie nutričného stavu
  • doplnené 6.8.2013 - Etikety DP
  • doplnené 1.8.2013 - Úvod

Bližšie charakteristiky diét sú v knihe Manuál enterálnej výživy pre ambulantnú prax od M. Volekovej