INDIKAČNÉ OBMEDZENIA

 

V06EAA1 Polymérne diéty p.o. plv.

V06EAA2 Polymérne diéty do 100 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EAA3 Polymérne diéty do 150 kcal/100 ml p.o. sol. 

V06EAA4 Polymérne diéty do 200 kcal/100 ml p.o. sol. 

V06EAA5 Polymérne diéty do 240 kcal/100 ml p.o. sol. 

V06EAB1 Polymérne diéty s vlákninou p.o. plv.

V06EAB2 Polymérne diéty s vlákninou do 100 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EAB3 Polymérne diéty s vlákninou do 150 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EAB4 Polymérne diéty s vlákninou do 200 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EAC5 Polymérne diéty so zahusťovadlom do 245 kcal/100 ml p.o. sol. 

V06EAD3 Polymérne diéty bez tukov do 150 kcal/100 ml p.o. sol. 

Hradená liečba polymérnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby polymérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

 

V06ECA1 Oligopeptidické diéty p.o. plv.

V06ECA2 Oligopeptidické diéty do 100 kcal/100 ml    p.o. sol.

Hradená liečba oligomérnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby oligomérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.  

 

 

V06EEA3 Diéty pri ochoreniach pečene do 150 kcal/100 ml    p.o. sol.

Hradená liečba hepatálnymi diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby hepatálnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

 

V06EFA1 Diéty pre diabetikov  p.o. plv.

V06EFA2 Diéty pre diabetikov do 100 kcal/100 ml p.o. sol

V06EFA3 Diéty pre diabetikov do 150 kcal/100 ml p.o. sol

Hradená liečba diabetickými diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby diabetickými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 

 

V06EGA4 Diéty pri renálnej insuficiencii do 200 kcal/100 ml

Hradená liečba renálnými diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby renálnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 

 

V06EHA4 Diéty pri CHOCHP a respiračnej insuficiencii  postavené na báze tukov do  200 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EHB3 Diéty pri CHOCHP postavené na báze cukrov do 150kcal/100 ml     p.o. sol.

Hradená liečba diétami pri respiračných ochoreniach i je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby diétami pri respiračných ochoreniach sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie. 

 

V06EIA1 Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT a arginínom     p.o. plv.

V06EIA3 Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT do 150kcal/100 ml p.o. sol.

V06EIA4 Imunomodulačné diéty s omega 3 MK, MUFA, MCT  do 200kcal/100 ml p.o. sol.

V06EIB2 Imunomodulačné diéty s omega 3, MUFA, MCT, s glutamínom a arginínom do 100kcal/100 mlp.o. sol.

V06EID3 Imunomodulačné diéty s HMB a vyšším obsahom D3 do 150kcal/100 ml     p.o. sol.

V06EIE1 Imunomodulačné diéty s MCT, TGF beta 2 pri nešpecifických zápaloch čriev  p.o. plv.

Hradená liečba imunomodulačnými diétami je indikovaná u dospelých pacientov s  malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov (protokol č.2, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia) alebo u detí po dovŕšení štvrtého roku veku s malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti (protokol č.1, príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený protokol č.2 alebo č.1  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby imunomodulačnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.   

 

V06EBA1 Polymérne diéty pre deti p.o. plv.

V06EBA2 Polymérne diéty pre deti do 100 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EBA3 Polymérne diéty pre deti do 150 kcal/100 ml p.o. sol.

V06EBB4 Polymérne diéty s vlákninou pre deti do 200 kcal/100 ml    p.o. sol.

Hradená liečba polymérnymi diétami je indikovaná  u detí s  malnutríciou zadokumentovanou  v  protokole indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre deti – indikačný protokol (protokol č.1 , príloha č.1  k časti B indikačné obmedzenia).

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a použité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale.

Základnou podmienkou hradenej liečby polymérnymi diétami je vyplnený indikačný protokol  uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Medicínsky odôvodnená efektivita liečby polymérnymi diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie.

 

 

Preskripčné obmedzenia sú v Zozname dietetických potravín.